Étkezési térítési díjról

TÁJÉKOZTATÓ

 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJRÓL

 

 

Fontos tudnivalók ezen a linken elérhetõk:

https://drive.google.com/file/d/1ai8Wt7-EJxWlU0OUHwjXsLzDqVBJKKHh/view?usp=sharing

 

 

 

Kedves Szülõk!

 

Lehetõség nyílt óvodánkban

a TÉRÍTÉSI DÍJ BANKI ÁTUTALÁSSAL történõ befizetésére.

Aki szeretné a jövõben átutalással rendezni gyermeke térítési díját, kérjük, az ehhez szükséges Nyilatkozatot töltse ki és adja át a csoportos óvónõknek.

Nyilatkozat letölthetõ innen:

https://drive.google.com/file/d/0B4CQA4MKt_-FRmtfNjZUY2ItQVE/view?usp=sharing,

vagy átvehetõ a csoportos óvónõknél, illetve az irodában.

 

Tisztelettel: Javitásné Varga Ilona

óvodavezetõ

 

2017. március 14.

 

 

Térítési díj összege: 

 

2019. január 1-tõl bruttó 467 Ft/nap/fõ 

 

Térítési díj befizetése:

 

-          minden hónap 10. napja utáni csütörtök, a csoportok hirdetõ tábláin kifüggesztve megtalálható a befizetés idõpontja

-          a befizetés borítékos rendszerben mûködik, melyet a befizetést megelõzõ napon a csoportos óvónõk adnak át a szülõknek.

-          a tárgyhavi hiányzások következõ hónapban kerülnek jóváírásra, amennyiben a hiányzást idõben - elõzõ nap 08.30 óráig - jelenti a szülõ telefonon 412-870 vagy az 504-310 - illetve szóban az óvó nénik felé.  Írásban a csoportok elõterében elhelyezett üzenõ füzetekbe lehet a hiányzást elõre jelezni.

 

Befizetés:

 

-         A földszinten lévõ gazdasági irodában történik a faliújságokon kifüggesztett idõpontokban 07.00-09.00 óra között.

-          Kérjük a szülõket a borítékot mindig hozzák magukkal a befizetéskor  és  – lehetõség szerint – annyi pénzt tegyenek a borítékba amennyi rá van írva, így elkerülhetõ a reggeli sorbanállás.

-         A befizetésre 2 nap áll rendelkezésre. Aki nem tudta a megadott napon a térítési díjat befizetni, kérjük, hogy a pótnapon tegye ezt meg, ellenkezõ esetben nem áll módunkban gyermekének étkezést biztosítani.

-         Abban az esetben, ha a gyermek betegség v. egyéb ok miatt nem jár óvodába, kérjük, akkor is fáradjanak be a befizetési napok valamelyikén az óvodába a térítési díj rendezése miatt.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉRÕL:

 

Kedves Szülõk!

 

2019. január 1-tõl nõtt a minimálbér  összege.

Ezen változás következtében AZ ÓVODAI ÉTKEZTETÉST INGYENESEN (nyilatkozat alapján) igénybe veheti az a gyermek, akinek a családjában AZ EGY FÕRE JUTÓ JÖVEDELEM NEM HALADJA MEG A NETTÓ

128.810 Ft-ot.

(2018-ban ez az összeg 119.301 Ft volt)

 

Amennyiben az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át:  azaz 2019. évben családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 128.810 Ft-ot, és szeretné megigényelni az ingyenes étkeztetést, az irodában kérhet nyomtatványt, vagy letölthetõ az óvoda honlapjáról.

 

Kérem, hogy a nyilatkozatokat mielõbb adják le az óvónõknek vagy az irodában!

 

Köszönettel:

Javitásné Varga Ilona

óvodavezetõ

2019. 01. 04.

 

 

 

 

Kedves szülõk!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsõdei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történõ módosításról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1. naptól módosulnak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai.

 

Az ingyenes gyermekétkeztetést - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.

 

Kérem, hogy az alábbi nyilatkozatot kitölteni és az óvodában leadni szíveskedjenek. A nyilatkozat alján szereplõ dátum a gyermek elsõ óvodában töltött napját megelõzõ nap legyen! A jogosultságot igazoló dokumentumokat is csatolni szíveskedjenek!

 

A nyomtatványt az irodában vagy az óvónõktõl is átvehetik.

 

 

NYILATKOZAT:

 

https://drive.google.com/file/d/0B4CQA4MKt_-FejJjWU1NcW1XaFk/view?usp=sharing

 

SEGÉDLET:

 

https://drive.google.com/file/d/0B4CQA4MKt_-FR3FsYnZlWWZSV0E/view?usp=sharing

 

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK:

 

https://drive.google.com/file/d/0B4CQA4MKt_-FamU1TV9peEVFcGc/view?usp=sharing

 

Tisztelettel:

Javitásné Varga Ilona

óvodavezetõ

 

 

www.belvarosiovoda.hu
© 2010. Belvárosi Óvoda - Minden jog fenntartva
Honlapkészítés, Webdesing: Napalm and Mikroby