Óvodai aktuális események

MISKOLCI BELVÁROSI ÓVODA

HONLAPJA

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 64.

Tel: 46/412-870

e-mail: belvarosiovodamiskolc@gmail.com

óvodavezetõ: Javitásné Varga Ilona

 

 

KEDVES SZÜLÕK! 

A TÉRÍTÉS DÍJ BESZEDÉSE

2020. AUGUSZTUS 03-ÁN 

(HÉTFÕN)

07.00-09.00 ÓRA KÖZÖTT

AZ ÓVODA EMELETI IRODÁJÁBAN LESZ.  

AKI NEM TUD BEFIZETNI A KIÍRT NAPON, LEGYEN SZÍVES A KIÍRT DÁTUMOT MEGELÕZÕ NAPOKBAN A BORÍTÉKOT PONTOS ÖSSZEGGEL AZ ÓVÓNÕNEK, VAGY AZ ÓVODATITKÁRNAK ÁTADNI!

A BANKI ÁTUTALÁSSAL FIZETÕK LEGYENEK KEDVESEK

AUGUSZTUS 03-06. KÖZÖTT UTALNI!

 

Tisztelettel: Tátrainé Bisztrán Mónika

2020. július 29.

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott bölcsõdék és óvodák

 2020. évi nyári zárva tartásának rendjérõl

 

 

Az óvodák és bölcsõdék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezésérõl szóló 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján 2020. május 25-étõl a Budapest fõváros területén kívül mûködõ óvodák és bölcsõdék a veszélyhelyzet elõtti szokásos rendben mûködnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve bölcsõdei ellátásában való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek elõírása nélkül fogadják az intézmények.

A nyár további részében Korm.rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az óvodák és bölcsõdék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

A 2020. március 16. napjától elrendelt rendkívüli szünet idõtartama alatt a bölcsõdei és óvodai ellátást nyújtó intézményeknek szülõi igény esetén biztosítani kellett azon gyermekek kiscsoportos napközbeni felügyeletét, akiknek otthoni felügyelete nem volt megoldható.

Mindezek alapján a jogszabályban elõírtaknak megfelelõen elõször két önkormányzati fenntartású bölcsõde és három önkormányzati fenntartású ügyeletes óvoda kijelölése történt meg. Az egyre növekvõ igények kielégítése céljából Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere a bölcsõdei és óvodai ügyeleti ellátás biztosítása érdekében további intézmények megnyitásáról döntött. A rendkívüli szünet ideje alatt összesen 8 önkormányzati bölcsõde és 17 önkormányzati óvoda látott el ügyeleti feladatokat, melyek közül több intézmény szinte folyamatosan mûködött.

Az önkormányzati fenntartású - MESZEGYI által mûködtetett – bölcsõdék a nyári idõszakban sem zárnak be, továbbra is folyamatosan, a szokásos rendben fognak mûködni.

Az óvodák nyári zárva tartásának meghatározása során a városvezetés figyelembe vette, hogy a rendkívüli szünet alatt a szülõk többségének a szabadsága elfogyott, ugyanakkor azt is mérlegelni kellett, hogy az ügyeletes intézmények dolgozói integrált szinten vettek részt az ügyeletet igénylõ gyermekek ellátásában, valamint otthoni munkavégzés keretében folytatták tevékenységüket, ezért az intézményvezetõk ezen idõszak alatt a rendelkezésre álló lehetõségek szerint biztosították a munkavállalók részére a szabadság kivételét, illetve jogszabályi elõírás, hogy a pedagógus szabadságát elsõsorban a nyári szünetben, óvodákban a június 1-jétõl augusztus 31-ig tartó idõszakban kell kiadni.

Valamennyi körülmény mérlegelése alapján a gyermekek egész évben történõ biztonságos ellátása érdekében 2020. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 21. napjáig a rendkívüli szünet alatt leghosszabb ideig (2 hónapig) ügyeletet ellátó intézmények kerülnek bezárásra, és a nyári zárással nem érintett óvodák a szokásos rendben és nyitva tartással mûködnek a kijelölt idõszakban.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének VI-96/950 011-11/2020. számú határozata szerint:

2020. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 21. napjáig az alábbi önkormányzati fenntartású óvodák tartanak zárva:

 

a) Miskolci Avastetõi Óvoda (3524 Miskolc, Hajós A. u. 3.) és tagintézményei:

-          Leszih Andor úti Tagóvoda (3524 Miskolc, Leszih A. u. 6.) és a

-          Szilvás úti Tagóvoda (3529 Miskolc, Szilvás u. 37.).

 

b)     Miskolci Diósgyõri Óvoda (3534 Miskolc, Árpád út 4/a) és tagintézményei:

-          Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda (3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 28.),

-          Stadion Sport Tagóvoda (3534 Miskolc, Stadion u. 47/a.) és a

-          Bulgárföldi Tagóvoda (3534 Miskolc, Fazola H. u. 4.).

 

c)      Miskolci Százszorszép Óvoda (3530 Miskolc, Serház u. 1.) és tagintézményei:

-          Bársony János úti Tagóvoda (3531 Miskolc, Bársony J. u. 27.) és a

-          Tündérkert Sport Tagóvoda (3531 Miskolc, Aba u. 49.).

-           

A gyermekek elhelyezését a zárva tartó óvodák körzetére vonatkozóan a következõ intézmények biztosítják:

 

a)      Miskolci Avastetõi Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekeket a

-          Miskolci Napraforgó Óvoda (3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18., Tel.: 555-293) és tagintézményei:

-          Középszer úti Tagóvoda (3529 Miskolc, Középszer u. 5., Tel.: 560-288),

-          Petneházy úti Tagóvoda (3529 Miskolc, Petneházy u. 4., Tel.: 363-705),

-          Benedek Elek úti Tagóvoda (3516 Miskolc, Szolártsik tér 1., Tel.: 360-362) és

-          Várhegy úti Tagóvoda (3519 Miskolc, Várhegy u. 2., Tel.: 422-286).

 

 

b)     Miskolci Diósgyõri Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekeket a

-          Miskolci Nyitnikék Óvoda (3533 Miskolc, Andrássy u. 53/a.; Tel.: 46/532-406) és tagintézményei:

-          Szivárvány Tagóvoda (3534 Miskolc, Kacsoh P. u. 8., Tel.: 379-787) és a

-          Vadász úti Tagóvoda (3518 Miskolc, Vadász u. 2., Tel.: 439-343).

 

 

c)      Miskolci Százszorszép Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekeket a

-          Miskolci József úti Óvoda (3531 Miskolc, József u. 2., Tel.: 508-817) és tagintézményei:

-          Brunszvik Teréz Sport Tagóvoda (3525 Miskolc, Mátyás kir. u. 17., Tel.: 509-622) és a

-          Dózsa György úti Tagóvoda (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 36., Tel.: 507-499)

fogadják.

 

Amennyiben a zárva tartó intézményekbe járó gyermek részére szülõje óvodai ellátást szeretne igényelni, azt az adott óvoda és tagóvodái tekintetében a fentiekben kijelölt intézmények bármelyikében igénybe veheti elõzetes bejelentést követõen.

 

 

 

Miskolc, 2020. június 3.                                                            

                                                                                         MMJV Polgármesteri Hivatal

 

 

 

Kedves Szülõk!

 

2020. január 1-tõl nõtt a minimálbér összege.

Ezen változás következtében AZ ÓVODAI ÉTKEZTETÉST INGYENESEN (nyilatkozat alapján) igénybe veheti az a gyermek, akinek a családjában AZ EGY FÕRE JUTÓ JÖVEDELEM NEM HALADJA MEG A NETTÓ

139.185 Ft-ot.

(2019-ben ez az összeg 128.810 Ft volt)

 

Amennyiben az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át: azaz 2020. évben családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 139.185 Ft-ot, és szeretné megigényelni az ingyenes étkeztetést, az irodában kérhet nyomtatványt, vagy letölthetõ az óvoda honlapjáról.

 

Kérem, hogy a nyilatkozatokat mielõbb adják le az óvónõknek vagy az irodában!

 

Köszönettel:

Javitásné Varga Ilona

óvodavezetõ

2020. 01. 06.

 

Legutolsó frissítés: 2020.07.29.

www.belvarosiovoda.hu
© 2010. Belvárosi Óvoda - Minden jog fenntartva
Honlapkészítés, Webdesing: Napalm and Mikroby