Óvodai aktuális események

MISKOLCI BELVÁROSI ÓVODA

HONLAPJA

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 64.

Tel: 46/412-870

e-mail: belvarosiovodamiskolc@gmail.com

óvodavezetõ: Javitásné Varga Ilona

 

 

 

BEIRATKOZÁS ÓVODÁNKBA 3-6 ÉVES KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA

 

Tisztelt Szülõk!

 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történõ óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelõs miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülõk az óvodákkal egyeztetve a következõképpen járjanak el:

 

Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a kötelezõ felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek elsõ óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Ha tehát a szülõ olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelezõ óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férõhelyet biztosítja számukra a szülõ külön jelzése nélkül is.

 

Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább email-ben vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülõi szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

 

Ha a szülõ nem a kötelezõ felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetõjének 2020. április 17-ig.

 

Tehát, ha nem a mi óvodáink valamelyikének körzetébe tartozik, de a mi óvodáink valamelyikébe szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát a lent letölthetõ jelentkezési lap kitöltésével – elektronikus úton a lent megadott e-mail címre juttassa el az Ön által választott óvodánknak 2020. április 17-ig.

 

A kötelezõ felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és errõl írásban értesíti a gyermeket nevelõ szülõt és az érintett kötelezõ felvételt biztosító óvoda vezetõjét.

 

Miskolci önkormányzati fenntartású óvodák körzetei:

https://drive.google.com/open?id=1ZYzpHec8r6bwEa8YLBRFAD6vciujETQp

 


 

Miskolci Belvárosi Óvoda

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 64.

E-mailben:

belvarosiovodamiskolc@gmail.com

Telefonon a 46/412-870-es számon munkanapokon 8-12 óra között

 

 

Katowice úti Sport-Tagóvoda

3526 Miskolc, Katowice u. 33.

E-mailben:

katowiceovi@hotmail.com

Telefonon a 46/506-755-ös számon munkanapokon 8-12 óra között

 

 

 

Kassai úti Tagóvoda

3526 Miskolc, Zsolcai kapu 17.

E-mailben:

kassaiovimiskolc@gmail.com

Telefonon a 46/412-870-es számon munkanapokon 8-12 óra között

 

Letölthetõ jelentkezési lap önkormányzati óvodákba:

https://drive.google.com/open?id=19OKeqD_9_F4qF-QeQ3LVqsJoJTMCjS9r

 

 

Tájékoztatás rendkívüli szünettel kapcsolatban

 

A bölcsõdei, óvodai  rendkívüli szünet elrendelésére felhatalmazást adó 45/2020. (III. 14.) Korm.  rendelet 2020. március 30-án hatályát vesztette, ezzel egyidejûleg a polgármester által e tárgyban hozott határozat is érvényét vesztette.

Fentiekre tekintettel Veres Pál polgármester úr a veszélyhelyzet fennállására tekintettel a 2020. március 30-án kelt, 901820-4/2020. számú tájékoztató levelében  kérte  valamennyi nevelési intézményben a rendkívüli szünet további fenntartását a jogszabályon alapuló  új felhatalmazásig.

A Kormány 82/2020(IV. 1) rendeletével ismét felhatalmazást adott a polgármesternek a rendkívüli szünet elrendelésére.

Elõzõekre tekintettel az alábbi linken csatoljuk polgármester úr 2020. április 2-ától életbelépõ rendkívüli szünet elrendelésérõl szóló újabb rendelkezését:

https://drive.google.com/open?id=1-3zhmDm604CXZPMj7VET5rxkDtfzym9C

 

 

 

NYILATKOZAT AZ ÓVODAI GYERMEKFELÜGYELET ÉS

KÖZÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

 

Kérjük, hogy az óvodai gyermekfelügyelet és közétkeztetés igénybevételéhez az alábbi nyomtatványt legalább 2 munkanappal az igénybevétel elõtt kitöltve, elektronikus úton juttassák el az ügyeletes óvodának!

Nyomtatvány letöltése:

https://drive.google.com/file/d/1uI08JsIju9GSFMD4_Y1TQGij2gFttrPG/view?usp=sharing

 

Kedves Szülõk!

Megjelöljük azokat az interneten elérhetõ információforrásokat, amelyeken a szülõk a közös és élmény teli otthoni hasznos tevékenységekhez, együttjátszáshoz a támogató segédanyagokat elérhetik.

Mesék, Versek-mondókák, Dalok, Kézmûves tevékenységek 

https://jatsszunk-egyutt.hu/3-mese-a-napocskarol/

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/22624/55_vidam_tavaszi_mondoka_es_versike_kicsiknek

https://gyerekkucko.eoldal.hu/cikkek/versek/tavaszi-versek/

http://dalokversek.hu/versek/verstavasz.htm/

https://hu.pinterest.com/pin/471752129693206496/

https://hu.pinterest.com/lizagyongy/bark%C3%A1csol%C3%A1s-gyerekekkel-tavasz-h%C3%BAsv%C3%A9t/

 

TÁJÉKOZTATÓ

A RENDKÍVÜLI SZÜNET IDEJÉRE KIJELÖLT

ÜGYELETES ÓVODÁK IGÉNYBEVÉTELÉRÕL

 

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelõzése, illetve következményeinek elhárítása, a város lakossága egészségének és életének megóvása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 901.8206/2020. számú határozatával

 

a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ bölcsõdei és óvodai ellátást biztosító intézmények esetében

 

2020. március 16. napjától visszavonásig

rendkívüli szünetet rendelt el.

 

2020. március 23 - tól már csak az önkormányzat által kijelölt, ügyeletet adó intézmény fogadja azokat a gyermekeket, akiknek otthoni elhelyezését a szülõ nem tudja megoldani és ezen igényét a saját óvodája, vagy a kijelölt ügyeletes intézmény részére jelzi.

Az önkormányzati fenntartású ügyeletes nevelési intézményekrõl 2020. március 19-én döntést hozott az önkormányzat.

A gyermekek napközbeni felügyeletére és a közétkeztetés igénybevételére kijelölt önkormányzati fenntartású ügyeletes óvodák az alábbiak:

 -         Miskolci Százszorszép Óvoda Bársony János úti Tagóvodája

3531 Miskolc, Bársony J. u. 37.

(Elérhetõség: ovodabarsony@gmail.com; Tel: 509-856, 70/944 0091 vagy

szazszorszep.miskolc@gmail.com; Tel.: 412-965, 30/638 2779)

(Az alábbi óvodákba járó gyermekeket, és étkezési igényüket fogadja az intézmény: Miskolci József úti Óvoda Tagóvodái /Brunszvik Teréz és Dózsa György úti Tagóvoda/, Miskolci Százszorszép Óvoda és Tagóvodái /Tündérkert Sport és Bárony J. úti Tagóvoda/, Miskolci Belvárosi Óvoda és Tagóvodái /Katowice Sport és Kassai úti Tagóvoda/, Miskolci Eszterlánc Néphagyományõrzõ Óvoda és Tagóvodái /Zsolcai kapui, Selyemréti és Pitypang Tagóvoda/)

 

 

-         Miskolci Diósgyõri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája

3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 28.

(Elérhetõség: lorantffyovi@gmail.com; Tel: 370-327, 30/661 6770)

(Az alábbi óvodákba járó gyermekeket, és étkezési igényüket fogadja az intézmény: Miskolci Batsányi János Óvoda és Tagóvodái /Mesevár, Szeder úti és Szlovák Nemzetiségi Tagóvoda, Miskolci Diósgyõri Óvoda és Tagóvodái /Lórántffy Zs., Bulgárföldi és Stadion Sport Tagóvoda/, Miskolci Nyitnikék Óvoda és Tagóvodái /Szivárvány és Vadász úti Tagóvoda/, Miskolci József úti Óvoda székhely óvodája)

 

-         Miskolci Avastetõi Óvoda Leszih Andor úti Tagóvodája

3524 Miskolc, Leszih A. u. 6.

(Elérhetõség: leszihovi@gmail.com;  Tel: 304-919, 30/490 1551)

(Az alábbi óvodákba járó gyermekeket, és étkezési igényüket fogadja az intézmény: Miskolci Avastetõi Óvoda és Tagóvodái /Leszih A. úti, Szilvás úti Tagóvoda/, Miskolci Napraforgó Óvoda és Tagóvodái /Középszer úti, Petneházy úti, Benedek Elek, Várhegy úti Tagóvoda/)

 

 Azok a szülõk, akik napközbeni felügyeletet nem kérnek, csak az étel elvitelével történõ közétkeztetésre tartanak igényt, 2020. március 23-tól kizárólag csak a kijelölt ügyeletes intézményekben vehetik azt igénybe, feltéve, hogy ezen szándékukat a saját óvodájukban elõre jelezték, illetve ezt követõen az ügyeletes intézménynél elõzõ nap 9:30 óráig jelzik a fent megadott telefonszámon vagy e-mailben.

          Kérjük, hogy az óvodai gyermekfelügyelet és közétkeztetés igénybevételéhez az alábbi nyomtatványt legalább 2 munkanappal az igénybevétel elõtt kitöltve, elektronikus úton juttassák el az ügyeletes óvodának:

https://drive.google.com/file/d/1G4jT_Zoz0LHqJsWngyyT1e_g53JHoFom/view?usp=sharing

 

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

 

Kedves Szülõk!

 

2020. január 1-tõl nõtt a minimálbér összege.

Ezen változás következtében AZ ÓVODAI ÉTKEZTETÉST INGYENESEN (nyilatkozat alapján) igénybe veheti az a gyermek, akinek a családjában AZ EGY FÕRE JUTÓ JÖVEDELEM NEM HALADJA MEG A NETTÓ

139.185 Ft-ot.

(2019-ben ez az összeg 128.810 Ft volt)

 

Amennyiben az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át: azaz 2020. évben családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 139.185 Ft-ot, és szeretné megigényelni az ingyenes étkeztetést, az irodában kérhet nyomtatványt, vagy letölthetõ az óvoda honlapjáról.

 

Kérem, hogy a nyilatkozatokat mielõbb adják le az óvónõknek vagy az irodában!

 

Köszönettel:

Javitásné Varga Ilona

óvodavezetõ

2020. 01. 06.

 

 

 

Legutolsó frissítés: 2020.04.03.

www.belvarosiovoda.hu
© 2010. Belvárosi Óvoda - Minden jog fenntartva
Honlapkészítés, Webdesing: Napalm and Mikroby